Gallery
Oriel

We’d love to know how you use our lovely beads! Do you braid them into your beard or hair? Do you create beaded treasures? We would love to see them! Please send them to us at Black Dragon and we’ll try to publish them here in the gallery!

Bydden ni’n hoffi gwybod sut rydych chi’n defnyddio ein gleiniau hyfryd! Ydych chi’n eu plethu i’ch barf neu’ch gwallt? Ydych chi’n creu trysorau gleiniog? Byddem wrth ein boddau yn eu gweld! Anfonwch nhw atom ni yn Black Dragon a byddwn yn ceisio eu cyhoeddi yma yn yr oriel!