Beads
Gleiniau

Here are handmade Celtic beads engraved with original Celtic knot patterns. I create these beads and buttons in solid pewter in my own workshops, here in rural West Wales. Now you can create your own Celtic jewellery using my beautiful beads and clasps!

Beads from the Celtic Bead Shop are unique. They look fabulous and feel valuable, beware of imitations…these bead designs are protected by “Design Right”. They are designed with love and the Celtic knots adorning them are my own versions of the artwork of the ancient Celts. Each knot is endless and interwoven, an enduring symbol of Eternity and a timely reminder of the interdependence of all things.

Annie would like to remind you that although the website is automated, she isn't. Everything is handmade, this takes time.

Dyma leiniau Celtaidd wedi'u hysgythru â phatrymau cwlwm Celtaidd gwreiddiol. Rwy'n creu'r gleiniau a'r botymau hyn mewn piwter solet yn fy ngweithdai fy hun, yma yng nghefn gwlad Gorllewin Cymru. Nawr gallwch greu eich gemwaith Celtaidd eich hun gan ddefnyddio fy ngleiniau a chlasbiau hardd!

Mae gleiniau o’r Celtic Bead Shop yn unigryw. Maen nhw'n edrych yn wych ac yn teimlo'n werthfawr, byddwch yn ofalus o unrhyw efelychiad o’r gwreiddiol… mae dyluniadau’r gleiniau hyn yn cael eu diogelu gan “Design Right”. Maent yn cael eu dylunio gyda chariad ac mae’r clymau Celtaidd sy’n eu haddurno yn fersiynau yr wyf i wedi’u creu’n seiliedig ar waith celf y Celtiaid hynafol. Mae pob cwlwm yn ddiddiwedd ac yn cydblethu, yn symbol parhaol o dragwyddoldeb ac yn ein hatgoffa bod popeth yn ddibynnol ar ei gilydd.

Hoffai Annie eich atgoffa chi, er bod y wefan yn awtomataidd, dydy hi ddim.

Mae popeth wedi'i wneud â llaw ac mae hyn yn cymryd amser.

 • Bead Bags

  Bead Bags (6)

  Try an assortment of our lovely Celtic beads, for your beard too?! Please note: Beads not shown actual size.
 • Beard Beads

  Beard Beads (7)

  Beads with BIG holes, just perfect for beards. 5mm or 7mm, depending on the size of your beard. When your beard is beaded, please send me a picture! One small, black and free elastic with every beard bead purchased from this page! Click to see our gallery of Beard Beads Please note: Beard Beads not shown actual size.
 • Buttons

  Buttons (3)

  Please note: Buttons shown not actual size.
 • Celtic Beads

  Celtic Beads (28)

  Please note: beads shown not actual size.
 • Clasps

  Clasps (1)

  Please note: Clasps shown not actual size.
 • Pendants

  Pendants (4)

  Please note: Pendants not shown actual size.